Nguyễn Công Trứ

bg-journal-grief-pencil - Refuge In Grief

Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Công Trứ

Tiểu sử nhà thơ Nguyễn Công Trứ Nhà thơ Nguyễn Công Trứ, húy là Củng, tự Tôn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn. Quê gốc làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách làng Tiên Điển của Nguyễn Du không đầy một dặm. Cha là Nguyễn Công Tấn, đậu Hương cống …

Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Công Trứ Read More »

Bài ca ngất ngưỡng

Tinh thần tự họa của Nguyễn Công Trứ qua bài ca ngất ngưởng

Dàn ý bài làm Bức chân dung tỉnh thần tự họa của Nguyễn Công Trứ: – Hình ảnh “ông ngất ngưởng” trên hành trình hoạn lộ: + Sáu câu đầu: lời tự thuật về tài năng, danh vị, trách nhiệm của mình: Tự tin, ý thức trách nhiệm trước cuộc đời. Tài năng: khoe các …

Tinh thần tự họa của Nguyễn Công Trứ qua bài ca ngất ngưởng Read More »

Scroll to Top