pen-and-journal | Chapel of the Flowers Blog

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Đình Lạp

Tiểu sử nhà văn Nguyễn Đình Lạp  Nhà văn Nguyễn Đình Lạp sinh ngày 19.9.1913, mất ngày 24.4. 1951. Các bút danh khác : Yến Đình, Song Dực. Quê gốc: làng Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay là phố Bạch Mai, Hà Nội). Ông sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống yêu nước …

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Đình Lạp Read More »