I Found the Perfect Notebook for Left-Handed People

Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Hành

Tiểu sử nhà thơ Nguyễn Hành (1771 – 1824)         Nhà thơ Nguyễn Hành, cũng có tên là Nguyễn Đạm, tự Tử Kính, hiệu Nam Thúc, biệt hiệu Ngọ Nam hay Nhật Nam. Ông là con Điền Nhạc hầu Nguyễn Điều, cháu nội Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, gọi Nguyễn Du là chú ruột. Quê gốc …

Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Hành Read More »