Opened Empty Notebook With Retro Fountain Pen On Wooden Table Stock Photo,  Picture And Royalty Free Image. Image 35404457.

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Thi

Tiểu sử nhà văn Nguyễn Thi Nhà văn Nguyễn Thi sinh ngày 15.5.1928, mất ngày 7.5.1068, có tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Ca. Bút danh khác : Nguyễn Ngọc Tấn. Quê- gốc : làng Quân Phương Thượng, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nguyễn Thi sinh ra trong một gia đình …

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Thi Read More »