Top view of open spiral blank notebook with pencil on white desk  background: Royalty-free images, photos and pictures

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Văn Bổng

Tiểu sử nhà văn Nguyễn Văn Bổng Nhà văn Nguyễn Văn Bổng sinh ngày 1.1.1921 mất ngày 9.7.2001. Bút danh khác: Trần Hiếu Minh, Nguyên Trung, Vương Quế Lâm, Phương Nguyễn. Quê gốc : xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông sinh trong một gia đình nho học. Thưở nhỏ ông sống …

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Văn Bổng Read More »