pen-and-notebook - MET Marketing

Giới thiệu tác giả Nhị Độ Mai

Giới thiệu tác giả Nhị Độ Mai Truyện Nôm khuyết danh, thể lục bát, gồm 2.826 câu (có bản 2.902 câu), xuất hiện khoảng cuối TK XVII đầu TK XIX. Theo một số nhà khảo cứu, tác phẩm này được Lý Văn Phức (1785 – 1849), phỏng soạn từ sách Trung hiếu tiết nghĩa Nhị …

Giới thiệu tác giả Nhị Độ Mai Read More »