Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh: Thác là thể phách, còn là tinh anh | baotintuc.vn

Giới thiệu nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh

Tiểu sử nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh sinh ngày 20.07.1934, bút danh là Vũ Ngàn Chi. Quê gốc: thị xã Hà Tĩnh. Năm 13 tuổi, Phạm Ngọc Cảnh đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ Vệ quốc quân làm liên lạc viên, tham gia vào đội tuyên truyền văn nghệ …

Giới thiệu nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh Read More »