Leather Journal And Pen Gift Set Suppliers, Manufacturers - Factory Direct  Wholesale - LeYoung

Giới thiệu nhà thơ Phạm Nguyễn Du

Tiểu sử nhà thơ Phạm Nguyễn Du (1739 – 1786) Nhà thơ Phạm Nguyễn Du nguyên tên là Vĩ Khiêm, tự Hiếu Đức, hiệu Thạch  Động, Dưỡng Hiên. Quê gốc làng Đặng Điền, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An, nay là huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông đậu Hoàng giáp khoa Kỷ Mùi (1779) …

Giới thiệu nhà thơ Phạm Nguyễn Du Read More »