Nhà báo, nhà văn, nhà văn hóa - tư tưởng Phan Khôi

Giới thiệu nhà văn, nhà báo Phan Khôi

Tiểu sử nhà văn, nhà báo Phan Khôi Nhà văn, nhà báo Phan Khôi, tên hiệu là Chương Dân, biệt hiệu là Tú Sơn và nhiều bút danh khác. Quê gốc: làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân từ một gia đình có truyền thống khoa bảng, thân phụ là …

Giới thiệu nhà văn, nhà báo Phan Khôi Read More »