Notebook vs Mechanical Pencil by PROFESSIONALmotion | VideoHive

Giới thiệu nhà thơ Phan Văn Trị

Tiểu sử nhà thơ Phan Văn Trị (1830 – 1910) Nhà thơ Phan Văn Trị, thường gọi là Cử Trị. Quê gốc : làng Hanh Thông, huyện Bảo An, tỉnh Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Ông nổi tiếng học giỏi, hay thơ, đậu Cử nhân khoa Kỷ Dậu (1849). Chán ghét triều …

Giới thiệu nhà thơ Phan Văn Trị Read More »