Trang thơ Sóng Hồng - Đặng Xuân Khu, Trường Chinh (5 bài thơ, 1 bài dịch)

Giới thiệu tác giả Sóng Hồng

Tiểu sử tác giả Sóng Hồng Nhà thơ, nhà chính trị tên thật là Đặng Xuân Khu, tức Trường Chinh, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quê gốc : xã Xuân Hồng, huyện …

Giới thiệu tác giả Sóng Hồng Read More »