Trang thơ Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ, Lê Ta (50 bài thơ, 2 bài dịch)

Giới thiệu nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và đạo diễn sân khấu Thế Lữ

Tiểu sử nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và đạo diễn sân khấu Thế Lữ Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và đạo diễn sân khấu Thế Lữ, sinh ngày 6.10.1907, mất ngày 3.6.1989, tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, còn có bút danh là Lê Ta. Ông sinh tại ấp Thái Hà, …

Giới thiệu nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và đạo diễn sân khấu Thế Lữ Read More »