Tiến sĩ giấy

Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến qua Khóc Dương Khuê

Dàn ý bài làm: Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến qua Khóc Dương Khuê Sơ lược về con người Nguyễn Khuyến – Thời đại lịch sử xã hội đầy đau thương. – Tâm trạng Nguyễn Khuyến đầy đau buồn.  -> Ảnh hưởng đến sáng tác thơ ca. Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến qua hai …

Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyến qua Khóc Dương Khuê Read More »

Nguyễn Khuyến

Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp văn học của Nguyễn Khuyến

Dàn ý bài làm : Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp văn học của Nguyễn Khuyến 1. Quê quán: Yên Đổ, Bình Lục, Hà Nam – vùng đất chiêm trũng, có rất nhiều ao. + Vùng quê này đã đi vào thơ ca Nguyễn Khuyến, khơi nguồn cảm hứng để nhà thơ viết nên …

Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp văn học của Nguyễn Khuyến Read More »

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến

Từ bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến bàn về “danh” và “thực” học sinh hiện nay

Dàn ý bài làm  Từ bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến bàn về “danh” và “thực” trong học tập của học sinh hiện nay.  Bài học về “danh” và “thực” rút ra từ bài thơ – Tam nguyên Yên Đổ muốn nói đến những kẻ bể ngoài mang danh của người có học …

Từ bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến bàn về “danh” và “thực” học sinh hiện nay Read More »

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến

Cảm nhận về con người Nguyễn Khuyến qua bài thơ Tiến sĩ giấy

Dàn ý bài làm – Con người Nguyễn Khuyến qua bài thơ Tiến sĩ giấy:  Con người suy tư trước cái nhố nhăng của thời cuộc.  Con người có nhân cách cao đẹp: Tự đối lập mình với đám “tiến sĩ giấy” hư danh, dám cười vào chính danh vị mà mình đã đạt được …

Cảm nhận về con người Nguyễn Khuyến qua bài thơ Tiến sĩ giấy Read More »

Nguyễn Khuyến

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Khuyến

Dàn ý bài văn giới thiệu về tác giả Nguyễn Khuyến 1. Vài nét về tiểu sử, cuộc đời, những mốc quan trọng:   Nguyễn Khuyến (1835 – 1909), hiệu Quế Sơn, quê Yên Đổ, Bình Lục, Hà Nam.    Gia đình: Nhiều người đỗ đạt, làm quan to dưới triều Lê – Mạc. Đến …

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Khuyến Read More »

Scroll to Top