Tình cảm yêu nước của Nguyễn Trãi

Tình cảm yêu nước qua các sáng tác của Nguyễn Trãi

Dàn ý tình cảm yêu nước của Nguyễn Trãi: – Trong mọi hoàn cảnh, Nguyễn Trãi luôn hướng về nhân dân, đất nước – Tình cảm yêu nước trong Bình Ngô Đại Cáo:  Nhận thức về sự tồn tại khách quan, độc lập của dân tộc. Nhận thức  đó luôn gắn với niềm tự hào. …

Tình cảm yêu nước qua các sáng tác của Nguyễn Trãi Read More »