Truyện Kiều

Tóm tắt Truyện Kiều – Nguyễn Du

Dàn ý tóm tắt Truyện Kiều: – Thúy Kiều gặp gỡ và đính ước với Kim Trọng. – Gia đình Kiều bị mắc oan, Kiều phải bán mình chuộc cha. Cuộc đời Kiều bắt đầu mười lăm năm lưu lạc đầy đau đớn, tủi nhục. – Kim Trọng đi tìm Thúy Kiều, Kim – Kiều …

Tóm tắt Truyện Kiều – Nguyễn Du Read More »