Free Images : iphone, notebook, writing, pen, journal, notepad, business,  write, brand, mont blanc, document, notes, office equipment 1920x1275 - -  626036 - Free stock photos - PxHere

Giới thiệu nhà thơ Trần Minh Tông

Tiểu sử nhà thơ Trần Minh Tông (1300 – 1357) Nhà thơ Trần Minh Tông là vua thứ năm của triều Trần, tên thật là Trần Mạnh, con thứ tư của vua Trần Anh Tông. Trần Mạnh lên ngôi vua năm, 1314, trị vì 15 năm, rồi nhường ngôi, làm Thái thượng hoàng 28 năm. …

Giới thiệu nhà thơ Trần Minh Tông Read More »