HD wallpaper: pen on white planner, notebook, write, diary, wooden, table,  wood - material | Wallpaper Flare

Giới thiệu nhà thơ Trần Nghệ Tông

Tiểu sử nhà thơ Trần Nghệ Tông (1322 – 1395) Nhà thơ Trần Nghệ Tông, tên thật là Trần Phủ, vua thứ 7 triều Trần, là con thứ ba vua Trần Minh Tông và Minh Từ hoàng thái phi. Ông sinh tháng Một âm lịch năm 1322, mất ngày 6 tháng Một âm lịch năm …

Giới thiệu nhà thơ Trần Nghệ Tông Read More »