Free Images : iphone, notebook, writing, pen, journal, notepad, business,  write, brand, mont blanc, document, notes, office equipment 1920x1275 - -  626036 - Free stock photos - PxHere

Giới thiệu nhà thơ Trần Quang Triều

Giới thiệu nhà thơ Trần Quang Triều (1282-1325) Nhà thơ Trần Quang Triều, còn có tên là Nguyên Đạo, Nguyên Thụ, hiệu Cúc Đường, Vô Sơn Ông sinh năm Giáp Thân (1284). Ông là con Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn và là anh vợ vua Trần Anh Tông. Năm I7? tuổi (1301), …

Giới thiệu nhà thơ Trần Quang Triều Read More »