Truyện Kiều - Nguyễn Du

Trích đoạn Truyện Kiều – Trao Duyên tình yêu Kiều – Kim và tình yêu thời hiện đại

Dàn ý Tình yêu hiện đại thông qua đoạn trích Truyện Kiều – Trao Duyên Tình yêu của Thuý Kiều và Kim Trọng trong đoạn trích Trao duyên – Tự nguyện trao duyên cho em mà Kiều vẫn rất đau đớn:  Cố níu kéo.  Ngẩn ngơ toan tính chuyện mai sau. – Kiều tưởng như …

Trích đoạn Truyện Kiều – Trao Duyên tình yêu Kiều – Kim và tình yêu thời hiện đại Read More »