New Year's Eve, 2010 - NotoriousROB

Giới thiệu nhà thơ Trọng Khiêm

Giới thiệu nhà thơ Trọng Khiêm (?- ?, khoảng đầu TK XX) Nhà thơ Trọng Khiêm,  là một tên tuổi trong làng văn vào những năm đầu của thế kỷ. Nếu như Hồ Biểu Chánh được coi là một tác giả tiểu thuyết viết bằng quốc ngữ đi tiên phong ở Nam Kỳ, thì Trọng  …

Giới thiệu nhà thơ Trọng Khiêm Read More »