The Pocket Notebook - Wanderings - Journals and Journeys

Giới thiệu truyện Thạch Sanh

Giới thiệu truyện Thạch Sanh Truyện Thạch Sanh thường gọi là Thạch Sanh, là một truyện thơ Nôm bình dân gồm 1.812 câu lục bát. Tác phẩm diễn ca từ một truyện cổ tích thần kỳ hết sức phổ biến ở cả ba miền đất , nước Việt Nam. Người Cao Bằng ở cực Bắc …

Giới thiệu truyện Thạch Sanh Read More »