The Best Pocket Notebooks for 2020 | JetPens

Giới thiệu nhà thơ Từ Diễn Đồng

Tiểu sử nhà thơ Từ Diễn Đồng Nhà thơ Từ Diễn Đồng, quê gốc: làng Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Ông đỗ Tú tài khóa thi năm 1906 nên thường gọi là Tú Đồng. Ông là người cùng thời với nhà thơ Tú Xương (1870-1907). Theo chuyện kể thì Từ Diễn Đồng …

Giới thiệu nhà thơ Từ Diễn Đồng Read More »