Thơ tình Chế Lan Viên - Văn Học Sài Gòn

Giới thiệu nhà thơ Chế Lan Viên

Tiểu sử nhà thơ Chế Lan Viên Nhà thơ Chế Lan Viên, sinh ngày 14.01.1920, mất ngày 24.6.1989 có tên thật là Phan Ngọc Hoan. Bút danh khác: Chàng Văn, Thạch Hãn… Ông sinh tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mất tại TP. Hồ Chí Minh. Ông là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, …

Giới thiệu nhà thơ Chế Lan Viên Read More »