Overhead of notepad and pen on a cluttered desk - Stock Photo - Dissolve

Giới thiệu nhà thơ trào phúng Tú Quỳ (1820- 1900)

Tiểu sử nhà thơ trào phúng Tú Quỳ (1820- 1900) Nhà thơ trào phúng Tú Quỳ (1820- 1900), tên thật là Huỳnh Quỳ, hiệu  Hướng Dương. Ông sinh tại làng Giảng Hòa, tổng Quảng Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Đại Thắng,huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Quê gốc : huyện …

Giới thiệu nhà thơ trào phúng Tú Quỳ (1820- 1900) Read More »