Tục ngữ là gì

Tục ngữ là gì – Phân tích chi tiết về tục ngữ

Tục ngữ phản ánh lối sống của thời đại Tục ngữ in dấu lối nghĩ của nhân dân. Đồng thời tục ngữ cũng tiêu biểu cho lối nói của dân tộc. Trong bài Hồ Chủ Tịch, hình ảnh của dân tộc, Thủ  tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chủ Tịch là người Việt Nam, …

Tục ngữ là gì – Phân tích chi tiết về tục ngữ Read More »