văn học dân gian

Nguyễn Du

Theo anh/chị Nguyễn Du đã học được những điều gì ở văn học dân gian

Dàn ý Nguyễn Du đã học ở văn học dân gian.  Đại thi hào Nguyễn Du đã từng  tâm sự: Thôn ca sơ học tang ma ngữ (Học được tiếng nói của người trồng dâu, trồng gai) Giải thích – Người trồng dâu, trồng gai: những người bình dân, những người lao động nghèo. – …

Theo anh/chị Nguyễn Du đã học được những điều gì ở văn học dân gian Read More »

Văn học trung đại Việt Nam đã hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian như thế nào? 1

Văn học trung đại Việt Nam đã hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian như thế nào?

 Để: Văn học trung đại Việt Nam đã hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian như thế nào? Dàn ý Văn học trung đại Việt Nam đã hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian – Bất cứ nền văn học dân tộc nào cũng phải hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian. …

Văn học trung đại Việt Nam đã hấp thụ mạch nguồn văn học dân gian như thế nào? Read More »

Scroll to Top