Nghệ thuật chính luận của Nguyễn Trãi - Bình Ngô Đại Cáo

Nghệ thuật chính luận của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo

Dàn ý bài nghệ thuật chính luận của Nguyễn Trãi:  – Đối tượng, mục đích của văn bản chính luận này:  Đối tượng: là giặc Minh, là nghĩa quân Lam Sơn, nhân dân đất nước Đại Việt. . .  Mục đích: Bình Ngô Đại Cáo là bản tuyên ngôn về chủ quyền độc lập dân …

Nghệ thuật chính luận của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo Read More »