Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Nguyễn Đình Chiểu

Lòng yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài làm Lòng yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu: (thể hiện qua các sáng tác anh/chị đã học, đọc thêm) – Lòng yêu nước của Nguyễn Đình Chiếu được biểu hiện phong phú, dạng qua các sáng tác:  Phơi bày thảm họa mất nước (Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cân Giuộc)  Tố …

Lòng yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Lập trường nhân dân - Nguyễn Đình Chiểu

Lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài văn lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu:  ( thể hiện qua các sáng tác mà anh/chị đã học, đọc thêm )  – Lập trường nhân dân: Với Nguyễn Đình Chiểu, nhân dân là cơ sở, điểm tựa để nhà thơ dựa vào đó mà xây dựng và thể hiện các …

Lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài làm: Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu 1. Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa nghĩa sĩ Cần Giuộc – Trước khi quân giặc đến xâm lược: Họ là những người nông dân nghèo …

Hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Scroll to Top