Leather Journal And Pen Gift Set Suppliers, Manufacturers - Factory Direct  Wholesale - LeYoung

Giới thiệu tác phẩm Văn Tế Tướng Sĩ Trận Vong

Giới thiệu tác phẩm Văn Tế Tướng Sĩ Trận Vong Là một bài văn tế Nôm nổi tiếng, được người đương thời truyền tụng, vì nghệ thuật điêu luyện và vì nội dung mang ý nghĩa nhân văn đáng ghi nhận. Bấy lâu nay, dư luận coi bài văn tế này là của Tổng trấn …

Giới thiệu tác phẩm Văn Tế Tướng Sĩ Trận Vong Read More »