Amazon.com : Leather Journal Travel Diary, Handmade Vintage Writing Bound  Notebook for Men for Women Antique Soft Rustic Leather 5 x 7 - Quality  Unlined Paper Best Gift for Art Sketchbook Notes -

Giới thiệu nhà thơ Việt Phương

Giới thiệu nhà thơ Việt Phương Nhà thơ Việt Phương, sinh ngày 26.12.1928, tên khai sinh là Trần Quang Huy. Quê gốc: Hà Nội. Hoạt động cách mạng từ đầu năm 1944. Sau Cách mạng tháng Tám, ông đi bộ đội, vào Nam chiến đấu ở chiến trường miền Nam Trung Bộ thời kỳ kháng …

Giới thiệu nhà thơ Việt Phương Read More »