Notepad and pen on wooden background: Royalty-free images, photos and  pictures

Giới thiệu tác phẩm Việt Sử Diễn Âm

Giới thiệu tác phẩm Việt Sử Diễn Âm Việt Sử Diễn Âm là tác phẩm diễn ca lịch sử, viết bằng chữ Nôm dưới dạng chép tay, phản ánh lịch sử nước ta từ thời Hùng Vương dựng nước đến triều nhà Mạc. Tác phẩm được cấu trúc theo sử biên niên, dựa vào bộ …

Giới thiệu tác phẩm Việt Sử Diễn Âm Read More »