Opened Empty Notebook With Retro Fountain Pen On Wooden Table Stock Photo,  Picture And Royalty Free Image. Image 35404457.

Giới thiệu nhà thơ Võ Quảng

Giới thiệu nhà thơ Võ Quảng Nhà thơ Võ Quảng, sinh ngày 1.3.1920. Quê gốc: xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông thanh gia các mạng từ năm 1935, năm chính thức gia nhập tổ chức Thanh niên dân chủ ở Huế. Năm 1939, ông làm tổ trưởng Tổ Thanh niên phản …

Giới thiệu nhà thơ Võ Quảng Read More »