pen-and-notebook - MET Marketing

Giới thiệu tác giả Vũ Bằng

Tiểu sử tác giả Vũ Bằng Nhà văn, nhà báo Vũ Bằng, tên thật là Vũ Đăng Bằng. Các bút danh khác: Tiêu Liêu, Thiên Thư, Lê Tâm, Vạn Lý Trình, Vũ Trường Khang, Đỗ Nam, Hoàng Thị Trâm, Cô Ngã Ngửa, Vật Con… Ông sinh tại Hà Nội. Quê gốc : làng Lương Ngọc, …

Giới thiệu tác giả Vũ Bằng Read More »