How to Write a Novel. 10 Steps to Get Your Novel off the… | by Michelle  Richmond | Medium

Giới thiệu nhà văn Vũ Bảo

Tiểu sử nhà văn Vũ Bảo Nhà văn Vũ Bảo, sinh ngày 4.9.1931, tên khai sinh là Phạm Thế Hệ. Các bút danh khác: Vũ Văn Bảo, Tạ Văn Dung, Hồ Quỳnh. Quê gốc: xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện ông sống ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng cộng …

Giới thiệu nhà văn Vũ Bảo Read More »