The Best Pocket Notebooks for 2020 | JetPens

Giới thiệu nhà thơ Vũ Đình Liên

Tiểu sử nhà thơ Vũ Đình Liên Nhà thơ Vũ Đình Liên, sinh tại Hà Nội. Quê gốc: Làng Châu Khê, xã Huỳnh Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông đỗ Tú tài, học Luật rồi đi dạy ; ở các trường tư Ông làm thơ, viết báo, chủ trương tuần báo Tỉnh …

Giới thiệu nhà thơ Vũ Đình Liên Read More »