copy space, notebook, wooden, journal, writing, diary, pencil, Notebooks,  colourful, pencils | Pxfuel

Giới thiệu tác giả Vũ Đình Long

Tiểu sử tác giả Vũ Đình Long Nhà viết kịch Vũ Đình Long, sinh ngày 19.12.1896, mất ngày 14.8.1960. Quê gốc: xã Cao Dương, huyện Thành Oai, tỉnh Hà Tây. Từng theo học ngành bào chế, ở trường thuốc, sau ông chuyển sang dạy học ở thị xã Hà Đông. Từ 1925 mở hiệu sách …

Giới thiệu tác giả Vũ Đình Long Read More »