The clear pad, notepad and business cards with pen on a table. |  High-Quality Business Images ~ Creative Market

Giới thiệu nhà thơ Vũ Mộng Nguyên

Tiểu sử nhà thơ Vũ Mộng Nguyên (1380 – ?) Nhà thơ Vũ Mộng Nguyên, hiệu là Vi Khê và Lạn Kha. Quê gốc : làng Viên Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) khoa Canh Thìn năm Thánh Nguyên thứ I (1400) đời Hồ Quý Ly, cùng …

Giới thiệu nhà thơ Vũ Mộng Nguyên Read More »