Want to Take Better Notes? Ditch the Laptop for a Pen and Paper, Says  Science | Inc.com

Giới thiệu nhà văn Vũ Trọng Phụng

Tiểu sử nhà văn Vũ Trọng Phụng Ông sinh ngày 20.10. 1912. Các bút danh : Vũ Trọng Phụng, Thiên Hư. Quê gốc : Làng Hảo, Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ông sống ở Hà Nội từ nhỏ. Cha là Vũ Văn Lân, làm thợ điện ở xưởng ô tô Boillot …

Giới thiệu nhà văn Vũ Trọng Phụng Read More »