Want to Take Better Notes? Ditch the Laptop for a Pen and Paper, Says  Science | Inc.com

Giới thiệu nhà văn Xuân Cang

Tiểu sử nhà văn Xuân Cang Nhà văn Xuân Cang, sinh ngày 25.12.1932, tên khai sinh là Nguyễn Xuân Cang. Quê gốc: xã Phú Thụy, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Ông từng làm trong quân ngũ, làm liên lạc, thợ tiện, thợ: lò, trinh sát pháo binh, từng là Tổng biên tập báo Lao …

Giới thiệu nhà văn Xuân Cang Read More »