Trang thơ Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu (332 bài thơ, 157 bài dịch)

Giới thiệu nhà thơ Xuân Diệu

Tiểu sử nhà thơ Xuân Diệu Nhà thơ Xuân Diệu, sinh ngày 2.2.1917, mất ngày 18.12.1985, tên thật là Ngô Xuân Diệu. Ông sinh tại Bình Định. Quê gốc: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Thuở nhỏ, Xuân Diệu được học chữ quốc ngữ và chữ …

Giới thiệu nhà thơ Xuân Diệu Read More »