Pen Paper Writing Notes Writer Wallpaper - Wa11papers.com | Best High  Quality Wallpapers

Giới thiệu nhà thơ Xuân Hoàng

Tiểu sử nhà thơ Xuân Hoàng Nhà thơ Xuân Hoàng, sinh ngày 15.11.1925, tên thật là Nguyễn Xuân Hoàng. Bút danh khác: Minh Thi. Quê gốc: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Học hết bậc trung học năm 1945, ông theo cách mạng làm nghề dạy học, làm cán  bộ văn hóa; …

Giới thiệu nhà thơ Xuân Hoàng Read More »