pen-and-paper-blog-feature-image - Autocab

Giới thiệu nhà thơ Ý Nhi

Tiểu sử nhà thơ Ý Nhi Nhà thơ Ý Nhi, sinh ngày 18.9.1944, tên thật là Hoàng Thị Ý Nhi. Quê gốc: Quảng Nam. Ý Nhi xuất thân trong một gia đình trí thức văn nghệ sĩ ở miền Trung. Năm 1954, theo gia đình tập kết ra Bắc, bà học tại Trường học sinh …

Giới thiệu nhà thơ Ý Nhi Read More »