Pen and Paper: The Benefits of Physical Note Taking

Giới thiệu nhà thơ Y Phương

Tiểu sử nhà thơ Y Phương Nhà thơ Y Phương có tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, sinh ngày 24.12.1948, Quê gốc: xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Người dân tộc Tày.  Y Phương nhập ngũ năm 1968, phục vụ trong quân đội đến 1981, chuyển về công tác tại Sở …

Giới thiệu nhà thơ Y Phương Read More »